ทำไมต้องเช่ารถเเละเเบตเตอรี่กับเรา

ทำไมต้องเช่ารถ
เเละเเบตเตอรี่กับเรา

รถฟอร์คลิฟท์เเละ
เเบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง

บำรุงรักษาฟรี

บริการรวดเร็ว

ช่างซ่อมบำรุง
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข

เช่ารถใหม่

สัญญาเช่าระยะยาวสำหรับรถใหม่ เริ่มตั้งเเต่ 3 ปี ขึ้นไป

เช่าเเบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนฟอสเฟต

สัญญาเช่าเเบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต
เริ่มตั้งเเต่ 1 ปี ขึ้นไป

เช่ารถใหม่

สัญญาเช่าระยะยาวสำหรับรถใหม่
เริ่มตั้งเเต่ 3 ปี ขึ้นไป

เช่าเเบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนฟอสเฟต

สัญญาเช่าเเบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต
เริ่มตั้งเเต่ 1 ปี ขึ้นไป